20 tipov, vďaka, ktorým bude tvoja pamäť pri učení fungovať lepšie

Potrápili sme mozgy a prebádali internet, aby sme ti priniesli najlepšie tipy, ako pri štúdiu pomôcť mozgu lepšie si zapamätať poznatky. Pamäť je sval, preto ho treba precvičovať. Vďaka tomu si budeš veci rýchlejšie a ľahšie pamätať. A to sa ti zíde nielen pri skúškach ale aj v živote. 

1. Pred skúškou sa poprechádzaj

Je dokázané, že cvičenie môže podporiť pamäť a výkon mozgu. Výskum Dr. Chucka Hillmana z University of Illinois preukázal, že cca  20-minútové cvičenie pred skúškou môže viesť k lepším výsledkom. 

2. Nečítaj len očami – čítaj nahlas

Hoci sa to môže zdať ako bláznivý nápad, skús to! Budeš prekvapený, o koľko viac učiva si dokážeš zapamätať, keď budeš čítať nahlas. Varovanie: V preplnenej študovni to radšej neskúšaj!

3. Odmeň sa

Existuje veľa spôsobov, ako medzi svoje návyky začleniť aj systém odmeňovania tak, by bola tvoja príprava na skúšky efektívnejšia. Takto jednoducho sa môžeš napríklad motivovať gumenými medvedíkmi:

4. Dávaj si pravidelné prestávky

Keď zamestnávaš mozog, je potrebné dodržiavať aj pravidelné prestávky. Nielenže tak dokážeš vstrebať oveľa viac učiva, ale budeš vďaka tomu pri práci motivovaný a sústredený. Daj si krátku prestávku po každých 45 až 50 minútach učenia sa, pretože tvoja myseľ a sústredenosť sa unavia a po hodine a pol už aj tak nič do hlavy nedostaneš. 

5. Precvičuj, precvičuj, precvičuj…

Pri precvičovaní si jednoduchých odpovedí na otázky z predchádzajúcich testov si môžeš vytrénovať mozog tak, aby si lepšie obnovil získané poznatky. To isté platí o Čítaní nahlas.  

6. Pred skúškou neponocuj

Pár dní pred skúškou si dopraj dostatok spánku. Počas spánku tvoj mozog absorbuje poznatky, ktoré si sa naučil. Vďaka výdatnému spánku si tak zapamätáš aj tie príšerné vzorce z matematiky, ktoré na skúšku musíš vedieť!

7. Na osvieženie pamäte pomôžu aj vône alebo žuvačka

Možno ti to bude pripadať neobvyklé, ale jedným zo spôsobov, ako môžeš podporiť svoju pamäť je, ak počas učenia rozptýliš do vzduchu neznámu vôňu a následne ju opäť použiješ tesne pred skúškou. Žuvačka s neznámou príchuťou funguje presne tak isto.

8. Čítanie z papiera

94 % študentov univerzít v ankete uviedlo, že pri učení najradšej používajú tlačenú verziu študijných materiálov. Tá umožňuje lepšie sústredenie, a zároveň poskytuje aj viac priestoru na zvýraznenie a písanie si poznámok či vysvetliviek. Na rozdiel od počítačovej obrazovky sa pri čítaní z papiera zapája aj priestorová pamäť, vďaka ktorej si dokážeš vybaviť konkrétnu časť učiva podľa toho, kde sa v knihe nachádzala. 

A nakoniec to najlepšie – učením sa z papierovej verzie študijných materiálov eliminuješ jeden z hlavných rušivých faktorov: rozptyľovanie. Pri štúdiu bez prístupu na internet sa nemusíš obávať, že ťa budú pokúšať a oberať o vzácny čas stovky stránok, ktoré by odpútavali tvoju pozornosť potrebnú pre zapamätanie si učiva.

9. Opakovanie si v časových odstupoch

Učivo si neustále opakuj v pravidelných narastajúcich intervaloch.

Podľa Hermanna Ebbinghausa, psychológa z 19. storočia, sa pri okamžitom zopakovaní uchováva v pamäti 100 % poznatkov. O hodinu neskôr si však budeš pamätať už len 44 % toho, čo si si prečítal. 

Zabrániš tomu, ak si budeš učivo opakovať v príslušných časových intervaloch. Pri priebežnom opakovaní spomalíš tak zabúdanie zapamätaných poznatkov.

V praxi to znamená, že si urobíš poznámky hneď po skončení prednášky, zapíšeš si prípadné otázky a čo najskôr sa ich spýtaš profesora. Pred skúškou si vyrob indexové kartičky, a priebežne, nie deň pred skúškou, si opakuj učivo.

10. Posledná rada pre tých z vás, ktorí sa pripravujete na skúšky: myslite pozitívne! Je úžasné, ako dokáže pozitívny prístup ovplyvniť tvoje výsledky alebo ťa motivuje k tomu, aby si konečne dokončil úlohu aj napriek tomu, že jediné, po čom v danej chvíli túžiš je hodiť sa do postele!

Rady a postrehy z HR

Ako by mala vyzerať dobre napísaná žiadosť o zamestnanie a čo je predpokladom dobrého pracovného pohovoru? Prečítaj si, čo hovoria HR pracovníci a zisti na čom by si mal hneď teraz popracovať.

PRACOVNÉ PONUKY: PRI POSIELANÍ ŽIADOSTI SI VYBER VHODNÉ ZAMESTNANIE 

Pozorne si prečítaj predpoklady na zamestnanca a pouvažuj, či je táto ponuka určená práve pre teba. 

 • Ak ťa niektorá pracovná pozícia zaujala, uveď svoje skúsenosti na podobných pracovných pozíciách a zisti viac o ich kritériách.
 • Nie všetky kritériá sú vyslovene “požadované“! Sústreď sa na predpoklady, ktoré sú označené ako „povinné“ a „nevyhnutné“. Ostatné zručnosti si môžeš osvojiť v priebehu zamestnania.
 • Na webovej stránke spoločnosti si nájdi referencie zamestnancov. Získaš tak informácie o firemnej kultúre a hodnotách.

MOTIVAČNÝ LIST: NEMÁ BYŤ LEN PREPISOM TVOJHO ŽIVOTOPISU

— Svoje profesijné ciele zosúlaď s pracovnou pozíciou a spoločnosťou.

— Buď konkrétny. Napíš, na akú pracovnú ponuku reaguješ a vysvetli, prečo sú práve tvoje zručnosti a skúsenosti vhodné pre danú spoločnosť.

—Text motivačného listu by nemal mať viac ako 3 odseky.

ŽIVOTOPIS: SPRAV SI 6-SEKUNDOVÝ TEST

Zapamätal si si potrebné predpoklady, aké sa od uchádzača očakávajú? Pracovníci HR dokážu na prvý pohľad rozoznať, či je daný uchádzač vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu alebo nie. Vizuálna stránka životopisu vždy zanechá určitý prvý dojem. Svoju žiadosť si priprav tak, aby sa dala ľahko čítať a aby bolo možné rýchlo nájsť relevantné informácie.

– Vyber vhodnú farbu a typ fontu (Verdana, Tahoma alebo Georgia)

– V prípade potreby text zvýrazni tučným písmom. Nezabudni zachovávať konzistentný štýl.

– Jednotlivé časti jasne označ nadpisom.

– Zarovnaj odrážky a odseky.

– Žiadosť si následne skontroluj!

Väčšina pracovníkov HR si ako prvé pozrie pracovné skúsenosti, a potom údaje o nadobudnutom vzdelaní. Uisti sa, že práve tieto dve časti sú v životopise prehľadne a čitateľne uvedené.

– Napíš pár riadkov o svojich pracovných skúsenostiach a vzdelaní.

– Popíš pracovné úlohy a dosiahnuté úspechy, ktoré s danou pracovnou pozíciou súvisia.

– V životopise neuvádzaj zručnosti, ktoré nie sú pre danú pozíciu relevantné (základné jazykové znalosti, neplatné certifikáty a pod.)

PRACOVNÝ POHOVOR: „ČO BY SI MAL HR PRACOVNÍK O TEBE ZAPAMÄTAŤ?“

Jasne pomenuj svoje zručnosti a ciele, a ukáž, prečo si práve ty ideálnym kandidátom na pracovné miesto. Nezabudni na dôslednú prípravu:

– Urob si prieskum. Prečítaj si o produktoch spoločnosti, jej kultúre a aktuálnych novinkách.

– Skontroluj si zoznam relevantných zručností, ktoré si uviedol vo svojej žiadosti. Priprav si vhodné príklady, ktorými podložíš svoje tvrdenia.

– S kamarátom si precvič štandardné otázky, ktoré sa na pracovných pohovoroch zvyknú pýtať. Formuluj vhodne štruktúrované odpovede, ktoré prezentujú hodnoty, ktoré vieš spoločnosti poskytnúť už pri nástupe do zamestnania. 

– Pýtaj sa. Ukáž, že si sa pripravil! Pýtaj sa na pracovnú pozíciu, pracovné prostredie alebo ďalší postup pri vybavovaní tvojej žiadosti. Sústredene počúvaj a nepýtaj sa otázky, ktoré už boli zodpovedané.

– Nemeškaj!

PO PRACOVNOM POHOVORE

Po pracovnom pohovore napíš krátky e-mail. HR pracovníkovi sa poďakuj za jeho čas a stručne sa vyjadri k hlavným bodom pohovoru. Ak nedostaneš odpoveď v dohodnutom čase, pripomeň sa zdvorilou správou. Vynakladať akúkoľvek ďalšiu snahu nie je potrebné.

DOSTAL SI INÚ PONUKU? BLAHOŽELÁM! ALE ČO AK JU MUSÍŠ ODMIETNUŤ?

Urob to konštruktívne:

– Poďakuj sa za ponúknutú príležitosť.

– Odôvodni, prečo si sa rozhodol ponuku neprijať.

– Požiadaj pracovníka HR, aby ste zostali v kontakte cez LinkedIn. Dobrý dojem, ktorý u pracovníka zanecháš, ti môže v budúcnosti veľmi pomôcť.

– Buď slušný a profesionálny. Za každých okolností!

A TO UŽ JE VŠETKO? NIE, TÝM SA TO NEKONČÍ…

Pri hľadaní zamestnania je kľúčovou dobrá príprava. Tá však nemusí byť zárukou toho, že sa k podpisu tvojej novej pracovnej zmluvy aj dostaneš.

To, že ťa na dané miesto neprijali, nie je nikdy (alebo skutočne veľmi zriedkavo) podmienené osobnými sympatiami. Zaslanie žiadosti o zamestnanie bez jedinej chybičky je len jedným z krokov. Ak sa však nájde niekto, kto požiadavkám zamestnávateľa vyhovuje viac ako ty, ťažko s tým dokážeš niečo urobiť.

Čo ale môžeš urobiť je, že si stanovíš svoj cieľ a nakoniec sa tam vypracuješ. Pracuj na sebe, osvoj si zručnosti, ktoré sa vyžadujú na tvojej vysnenej pracovnej pozícii a hľadaj príležitosti, ako ich neustále precvičovať. Rozprávaj sa s ľuďmi, ktorí pôsobia v odbore, kde sa chceš uplatniť a všímaj si, s akými problémami sa títo ľudia stretávajú. Možno to znie prehnane, ale je to tá najlepšia cesta k úspechu.

Zdroj: Entrypark

Tipy na podnikanie

Čerství absolventi, ktorí sa chystajú odštartovať vlastné podnikanie majú skvelé vyhliadky do budúcnosti, pretože v súčasnosti existuje množstvo nápadov určených práve pre nich. Namiesto čakania na vysnívané zamestnanie, sa  aj ty môžeš chopiť príležitosti a vyskúšať si podnikanie. Ak si absolventom a uvažuješ o rozbehnutí dobrého biznisu, môžu sa ti zísť nasledujúce tipy;

Doučovanie

Ako univerzitný študent pravdepodobne vynikáš v jednom alebo dvoch predmetoch. Doučovaním ľudí, ktorí majú v týchto predmetoch medzery si môžeš slušne zarobiť, najmä, ak ide o dôležité predmety, ktoré študenti musia povinne absolvovať v rámci štúdia.

Základným predpokladom na to, aby si mohol rozbehnúť biznis v doučovaní, je zanietenie. Učenie musíš zbožňovať, v opačnom prípade bude táto skúsenosť pre teba stresujúca a náročná. Teraz si odpovedz, prečo sa do toho pustiť a pre koho je táto voľba vhodná. 

Športový tréner

Ak si dobrým športovcom, pouvažuj o tom, že by si poskytoval služby ako osobný tréner študentom, ktorí sa chcú stať rovnako dobrým športovcom, ako si ty.  Môžeš využívať univerzitné alebo miestne fitnescentrum mimo školy.

Povedomie o viacerých účinkoch cvičenia na zdravie sa celosvetovo zvyšuje, napriek tomu sa mu však väčšina ľudí nevenuje. Niektorí nemajú čas, pre iných je zas presun do fitnescentra únavný. Služby osobných trénerov sa tešia rastúcemu záujmu, pretože predstavujú výhodný spôsob, ako získať individuálny tréning pod dohľadom odborníka na fitness.

Písanie na voľnej nohe

Ak to vieš so slovami, potom je táto možnosť určená pre teba. Môžeš vypracovávať písomné zadania pre klientov, nie však pre študentov. Je to neetické a v rozpore s  pravidlami prakticky vo všetkých školách a univerzitách.

Kontakt s klientmi môžeš nadviazať cez internet tak, že si zaregistruješ účet na portáloch mikropráce alebo mikroslužieb. Áno! Teraz môžeš zarábať na úrovni plného úväzku za prácu v rozsahu čiastočného úväzku ako autor písaných prác na internete. Doba mizerne platených autorov je dávno preč. 

Upratovanie

Negúľaj očami – je to biznis, ktorý môžeš rozbehnúť najrýchlejšie spomedzi všetkých vymenovaných v tomto článku. Nepotrebuješ k tomu žiadne špeciálne zručnosti alebo skúsenosti. Všetci predsa vieme, ako sa upratuje. Všetko čo potrebuješ, je energia a kontakty. 

Dokonca ani nemusíš sám upratovať; radšej si vytvor tím ľudí, ktorí budú pracovať za teba.  Na začiatok možno bude dobré, ak zopár domov upraceš aj sám predtým, ako zarobíš peniaze na rozšírenie svojho tímu o ďalších ľudí. Tiež by si si mal by istý, že máš na takýto druh činnosti dostatok energie, pretože upratovanie nie je vyčerpávajúce len po fyzickej stránke, ale tiež z morálneho hľadiska, v závislosti od majiteľov domu alebo kancelárie, ktoré budeš upratovať. 

Možno sa ti na začiatok zídu nejaké úspory, pretože budeš potrebovať auto (ak ho ešte nemáš) a čistiace prostriedky. A nezabudni, že môžeš umývať aj okná – niektorí tvrdia, že to vynáša ešte viac. Akokoľvek sa už rozhodneš, si na dobrej ceste!

Opravy elektroniky

V súčasnom svete ovládanom technológiami väčšina ľudí dennodenne používa smartfóny, tablety a notebooky. Pri ich neustálom používaní existuje vysoká šanca, že aspoň jedno z týchto zariadení sa skôr či neskôr pokazí alebo rozbije. Ak patríš medzi nadšencov technológií a dokážeš tieto poruchy ľahko odstrániť, môžeš ponúknuť služby opráv lacnejšie ako obchodníci.

Virtuálny asistent

Aj keď výraz personálny a virtuálny asistent sám o sebe neznie ktovieako atraktívne, ide o dobre platenú prácu. Ak si už na tejto pozícii pracoval v kancelárii, zistíš, že digitálna verzia ti ponúka oveľa viac slobody. Všetko, čo potrebuješ je:

 • silné organizačné schopnosti,
 • dobré komunikačné zručnosti,
 • dobrý časový manažment,
 • vysoká miera samostatnosti.

Na pozícii asistenta na voľnej nohe ťa každý deň čakajú tieto povinnosti:

 • plánovanie stretnutí,
 • organizácia kalendára,
 • odpovedanie na e-maily,
 • vypracovanie prezentácií,
 • vybavovanie telefonátov.