Časopis 

Prezrite si minuloročné vydanie kariérneho časopisu Študentix. 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Žilinská univerzita v Žiline
Technická univerzita vo Zvolene
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prešovská univerzita
v Prešove
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Časopis pre vysokoškolákov

Informácie o zamestnaní, brigádach, stážach, firmách