Absolvent vysokej školy pokiaľ nepracoval počas štúdia brigádne na pozícii ktorá súvisí z jeho budúcou prácou, musí potenciálneho zamestnávateľa zaujať životopisom a hlavne na pohovore. Pracovný pohovor je šancou pre absolventa presvedčiť budúceho zamestnávateľa o svojej perspektíve, možnosti kariérneho rastu a hlavne , že sa oplatí do absolventa investovať. 

Zásadné chyby v životopisoch

Prvým krokom ako zaujať potencionálneho zamestnávateľa je životopis a motivačný list. Toto sú zásadné chyby, ktoré v CV, ktoré robia absolventi vysokých škôl:

  • neúplné osobné údaje, správny e-mail, chýbajúci alebo neaktuálny telefonický kontakt 

  • chýbajúce údaje ohľadom vzdelania, projektov na ktorých kandidát pracoval počas školy, aktivity

  • chýbajúce pracovné skúsenosti – aj s brigád ktoré nesúvisia s pozíciou na ktorú reagujú ..                                                                                                            Prečo je to dôležité? pre potencionálneho zamestnávateľa je dôležité, aby mal prehľad či kandidát počas štúdia získal prax, pracovné návyky, pracoval v kolektíve, bol proste aktívny.  Pre nás HR pracovníkov sú tieto informácie dôležité, aby sme vedeli potencionálneho zamestnanca zaradiť do adaptačného procesu, navrhnúť školenia, správne začleniť do existujúceho kolektívu kam hľadáme nového člena.

  • na každú pracovnú pozíciu si upravte CV

  • nepíšte univerzálny motivačný list a skontrolovať adresáta na motivačnom liste. Je faux paux pokiaľ je na motivačnom liste uvedené iné meno firmy, alebo HR-istu.

Dobré rady na záver

Nebudem hodnotiť elementárne ktoré všetci poznáme – prísť na čas, primeraný dress code k pracovnej pozícii a firme, vypnutý telefón, žuvačka, tón, tempo reči, neverbálna komunikácia  atď., ale zameriam sa na nasledovné.

  • neznalosť údajov zo životopisu ,alebo nesprávne uvedené úrovne zručností.

V tejto kategórii veľa uchádzačov na pohovore stratí „body“ ,alebo stratí šancu o získanie pracovnej pozície. Pokiaľ budúci zamestnávateľ vyžaduje určitý stupeň odbornej znalosti napr. v IT zručnostiach, jazykoch VP skupiny B, alebo odborných znalostiach ako personalistika, fakturácia tak aj keď si uvediete v CV, že máte tieto zručnosti na pohovore si ich HR-isty otestujú. Doporučujem pokiaľ nespĺňate určitú požadovanú úroveň uveďte do cv vašu aktuálnu znalosť a doplňte napr. Moja znalost ES Excel je mierne pokročilá, ale chodím na kurz, sama sa doučujem na požadovanú úroveň sa vie zdokonaliť do….alebo mám VP B rok som nejazdil, ale predplatím si kondičné jazdy , aby som sa do…..

  • snažte sa byť na pohovore sami sebou, nepreceňujte sa, ale ani nepodceňujte, HR -isti sú skúsení , je to ich práca recruitovať, hodnotiť kandidátov, majú svoje skúsenosti a metodológiu ako vybrať toho správneho kandidáta ktorého aktuálne potrebujú  

 

Mgr. GABRIEL SURDUS, PERSONÁLNY MANAŽÉR 

INDEX NOSLUŠ

 

 

Odporúčané príspevky