Zásadné chyby v životopisoch absolventov vysokých škôl

Absolvent vysokej školy pokiaľ nepracoval počas štúdia brigádne na pozícii ktorá súvisí z jeho budúcou prácou, musí potenciálneho zamestnávateľa zaujať životopisom a hlavne na pohovore. Pracovný pohovor je šancou pre absolventa presvedčiť budúceho zamestnávateľa o svojej perspektíve, možnosti kariérneho rastu a hlavne , že sa oplatí do absolventa investovať. 

Zásadné chyby v životopisoch

Prvým krokom ako zaujať potencionálneho zamestnávateľa je životopis a motivačný list. Toto sú zásadné chyby, ktoré v CV, ktoré robia absolventi vysokých škôl:

  • neúplné osobné údaje, správny e-mail, chýbajúci alebo neaktuálny telefonický kontakt 

  • chýbajúce údaje ohľadom vzdelania, projektov na ktorých kandidát pracoval počas školy, aktivity

  • chýbajúce pracovné skúsenosti – aj s brigád ktoré nesúvisia s pozíciou na ktorú reagujú ..                                                                                                            Prečo je to dôležité? pre potencionálneho zamestnávateľa je dôležité, aby mal prehľad či kandidát počas štúdia získal prax, pracovné návyky, pracoval v kolektíve, bol proste aktívny.  Pre nás HR pracovníkov sú tieto informácie dôležité, aby sme vedeli potencionálneho zamestnanca zaradiť do adaptačného procesu, navrhnúť školenia, správne začleniť do existujúceho kolektívu kam hľadáme nového člena.

  • na každú pracovnú pozíciu si upravte CV

  • nepíšte univerzálny motivačný list a skontrolovať adresáta na motivačnom liste. Je faux paux pokiaľ je na motivačnom liste uvedené iné meno firmy, alebo HR-istu.

Dobré rady na záver

Nebudem hodnotiť elementárne ktoré všetci poznáme – prísť na čas, primeraný dress code k pracovnej pozícii a firme, vypnutý telefón, žuvačka, tón, tempo reči, neverbálna komunikácia  atď., ale zameriam sa na nasledovné.

  • neznalosť údajov zo životopisu ,alebo nesprávne uvedené úrovne zručností.

V tejto kategórii veľa uchádzačov na pohovore stratí „body“ ,alebo stratí šancu o získanie pracovnej pozície. Pokiaľ budúci zamestnávateľ vyžaduje určitý stupeň odbornej znalosti napr. v IT zručnostiach, jazykoch VP skupiny B, alebo odborných znalostiach ako personalistika, fakturácia tak aj keď si uvediete v CV, že máte tieto zručnosti na pohovore si ich HR-isty otestujú. Doporučujem pokiaľ nespĺňate určitú požadovanú úroveň uveďte do cv vašu aktuálnu znalosť a doplňte napr. Moja znalost ES Excel je mierne pokročilá, ale chodím na kurz, sama sa doučujem na požadovanú úroveň sa vie zdokonaliť do….alebo mám VP B rok som nejazdil, ale predplatím si kondičné jazdy , aby som sa do…..

  • snažte sa byť na pohovore sami sebou, nepreceňujte sa, ale ani nepodceňujte, HR -isti sú skúsení , je to ich práca recruitovať, hodnotiť kandidátov, majú svoje skúsenosti a metodológiu ako vybrať toho správneho kandidáta ktorého aktuálne potrebujú  

 

Mgr. GABRIEL SURDUS, PERSONÁLNY MANAŽÉR 

INDEX NOSLUŠ

 

 

Ako uspieť na virtuálnom pohovore

Virtuálny pohovor je pohovor, ktorý prebieha na diaľku - niekedy cez telefón, často však s využitím technológií, ako je napríklad videokonferencia a iné online platformy na komunikáciu. Virtuálna komunikácia si vyžaduje osobitnú pozornosť a prispôsobenia vzhľadom na obmedzenú schopnosť čítať reč tela a mimiku tváre. Nižšie uvádzame niekoľko odporúčaní, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na úspešný pohovor:

1. Vopred si odskúšajte techniku
Pri virtuálnom pohovore budete potrebovať počítačový hardvér, ako je webová kamera a mikrofón, softvér (napríklad Google Hangouts alebo Zoom) a spoľahlivé internetové pripojenie. Aspoň deň pred virtuálnym pohovorom skontrolujte, či je vaša technika funkčná a vhodná pre efektívnu komunikáciu. 
15 až 30 minút pred pohovorom si skontrolujte internetové pripojenie. Pripojte sa k videostretnutiu alebo telefonickému hovoru, zapnite zvuk a obraz a uistite sa, že všetko je správne nastavené pre váš pohovor.

2. Zvoľte profesionálny odev
Na virtuálny pohovor by ste sa mali obliecť rovnako, ako na klasický pohovor. Vďaka tomu budete nielen pôsobiť profesionálne a nadšene z pracovnej príležitosti, ale budete sa aj cítiť lepšie pripravení a sebavedomejší. Ak si nie ste istí, čo si obliecť, zvoľte odev v štýle business casual.

3. Vopred sa pripravte
Tak, ako pri každom inom pohovore, aj tu platí, že najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa naň vopred pripravíte. To, že sedíte pred počítačom neznamená, že by ste sa mali spoliehať na možnosť rýchlo si vyhľadať odpovede alebo sa spoliehať na vopred pripravené odpovede. Mali by ste sa pripraviť tak, aby ste boli schopní viesť prirodzený rozhovor bez klikania alebo čítania priamo zo scenára, čo môže pôsobiť nacvičeným a neprirodzeným dojmom. Pripravte sa rovnako, ako by ste sa pripravovali na osobný pohovor.

4. Obmedzte rušivé vplyvy
Najlepším miestom na pohovor z domu je tiché miesto s minimom rušivých elementov. Vyberte si miestnosť, ktorá je čistá a vyzerá profesionálne, aby sa osoba, ktorá vedie pohovor, mohla sústrediť na vás a nie na to, čo je na pozadí. Položte počítač na stôl alebo pracovný stôl namiesto na kolená alebo gauč.

5. Používajte profesionálnu reč tela
Keďže pohovor prostredníctvom videohovoru alebo telefónu poskytuje obmedzené možnosti komunikovať rečou tela, je dôležité používať ju jasným a profesionálnym spôsobom. Ak napríklad dostanete otázku, ktorá vás zaskočí, zostaňte pokojní a venujte chvíľu času na premyslenie odpovede.
Seďte vzpriamene a uistite sa, že kamera je nastavená tak, aby vaša tvár bola v strede obrazovky. Na väčšine pohovorov si na začiatku a na konci pohovoru podáte s vaším potenciálnym zamestnávateľom ruku. Namiesto toho nájdite iné spôsoby, ako pozdraviť a vyjadriť nadšenie, napríklad úsmevom a zamávaním ruky s vľúdnym pohľadom do očí.

6. Vytvorte priateľskú atmosféru
Vytvorenie priateľskej atmosféry je dôležité, pretože vám umožňuje odlíšiť sa od ostatných uchádzačov. Tým, že si s osobou, ktorá s vami vedie pohovor, vybudujete osobné prepojenie.
Pri komunikácii v online priestore je potrebné nájsť spôsob, ako vytvoriť toto prepojenie. Môžete to dosiahnuť tým, že budete pripravení komunikovať o spoločnom záujme, spýtate sa, aké má osoba, ktorá vedie pohovor skúsenosti s virtuálnymi pohovormi, alebo si nájdete inú neutrálnu tému, vďaka ktorej sa o osobe na druhej strane dozviete viac.

7. Buďte autentickí
Pri virtuálnom pohovore máte jedinečnú príležitosť absolvovať rozhovor v uvoľnenom, známom prostredí a ukázať tak osobe, ktorá vedie pohovor, kto ste a prečo ste tým najvhodnejším kandidátom na ponúkané pracovné miesto. Personalisti sledujú, ako sa vyjadrujete, a na základe toho posúdia, či ste pre spoločnosť vhodným adeptom. Využitím prípravy na pohovor, reči tela a mimiky tváre prejavte svoju sebadôveru a osobnosť v súvislosti s danou pozíciou.

8. Zostaňte v kontakte
Dobrým zvykom je poslať do 24 hodín po pohovore e-mail, v ktorom sa poďakujete osobe, ktorá viedla pohovor, za venovaný čas a oznámite jej, že ste k dispozícii, ak by mala ďalšie otázky.

Ako získať prácu

Ako by mala vyzerať dobre napísaná žiadosť o zamestnanie a čo je predpokladom dobrého pracovného pohovoru? Prečítaj si, čo hovoria HR pracovníci a zisti na čom by si mal hneď teraz popracovať.

PRACOVNÉ PONUKY: PRI POSIELANÍ ŽIADOSTI SI VYBER VHODNÉ ZAMESTNANIE 

Pozorne si prečítaj predpoklady na zamestnanca a pouvažuj, či je táto ponuka určená práve pre teba. 

 • Ak ťa niektorá pracovná pozícia zaujala, uveď svoje skúsenosti na podobných pracovných pozíciách a zisti viac o ich kritériách.
 • Nie všetky kritériá sú vyslovene “požadované“! Sústreď sa na predpoklady, ktoré sú označené ako „povinné“ a „nevyhnutné“. Ostatné zručnosti si môžeš osvojiť v priebehu zamestnania.
 • Na webovej stránke spoločnosti si nájdi referencie zamestnancov. Získaš tak informácie o firemnej kultúre a hodnotách.

MOTIVAČNÝ LIST: NEMÁ BYŤ LEN PREPISOM TVOJHO ŽIVOTOPISU

 •  Svoje profesijné ciele zosúlaď s pracovnou pozíciou a spoločnosťou.
 •  Buď konkrétny. Napíš, na akú pracovnú ponuku reaguješ a vysvetli, prečo sú práve tvoje zručnosti a skúsenosti vhodné pre danú spoločnosť.
 • Text motivačného listu by nemal mať viac ako 3 odseky.

ŽIVOTOPIS: SPRAV SI 6-SEKUNDOVÝ TEST

Zapamätal si si potrebné predpoklady, aké sa od uchádzača očakávajú? Pracovníci HR dokážu na prvý pohľad rozoznať, či je daný uchádzač vhodným kandidátom na pracovnú pozíciu alebo nie. Vizuálna stránka životopisu vždy zanechá určitý prvý dojem. Svoju žiadosť si priprav tak, aby sa dala ľahko čítať a aby bolo možné rýchlo nájsť relevantné informácie.

 •  Vyber vhodnú farbu a typ fontu (Verdana, Tahoma alebo Georgia)
 •  V prípade potreby text zvýrazni tučným písmom. Nezabudni zachovávať konzistentný štýl.
 •  Jednotlivé časti jasne označ nadpisom.
 •  Zarovnaj odrážky a odseky.
 •  Žiadosť si následne skontroluj!

Väčšina pracovníkov HR si ako prvé pozrie pracovné skúsenosti, a potom údaje o nadobudnutom vzdelaní. Uisti sa, že práve tieto dve časti sú v životopise prehľadne a čitateľne uvedené.

 •  Napíš pár riadkov o svojich pracovných skúsenostiach a vzdelaní.
 •  Popíš pracovné úlohy a dosiahnuté úspechy, ktoré s danou pracovnou pozíciou súvisia.
 •  V životopise neuvádzaj zručnosti, ktoré nie sú pre danú pozíciu relevantné (základné jazykové znalosti, neplatné certifikáty a pod.)

PRACOVNÝ POHOVOR: „ČO BY SI MAL HR PRACOVNÍK O TEBE ZAPAMÄTAŤ?“

Jasne pomenuj svoje zručnosti a ciele, a ukáž, prečo si práve ty ideálnym kandidátom na pracovné miesto. Nezabudni na dôslednú prípravu:

 •  Urob si prieskum. Prečítaj si o produktoch spoločnosti, jej kultúre a aktuálnych novinkách.
 •  Skontroluj si zoznam relevantných zručností, ktoré si uviedol vo svojej žiadosti. Priprav si vhodné príklady, ktorými podložíš svoje tvrdenia.
 •  S kamarátom si precvič štandardné otázky, ktoré sa na pracovných pohovoroch zvyknú pýtať. Formuluj vhodne štruktúrované odpovede, ktoré prezentujú hodnoty, ktoré vieš spoločnosti poskytnúť už pri nástupe do zamestnania. 
 •  Pýtaj sa. Ukáž, že si sa pripravil! Pýtaj sa na pracovnú pozíciu, pracovné prostredie alebo ďalší postup pri vybavovaní tvojej žiadosti. Sústredene počúvaj a nepýtaj sa otázky, ktoré už boli zodpovedané.
 •  Nemeškaj!

PO PRACOVNOM POHOVORE

Po pracovnom pohovore napíš krátky e-mail. HR pracovníkovi sa poďakuj za jeho čas a stručne sa vyjadri k hlavným bodom pohovoru. Ak nedostaneš odpoveď v dohodnutom čase, pripomeň sa zdvorilou správou. Vynakladať akúkoľvek ďalšiu snahu nie je potrebné.

DOSTAL SI INÚ PONUKU? BLAHOŽELÁM! ALE ČO AK JU MUSÍŠ ODMIETNUŤ?

Urob to konštruktívne:

 •  Poďakuj sa za ponúknutú príležitosť.
 •  Odôvodni, prečo si sa rozhodol ponuku neprijať.
 •  Požiadaj pracovníka HR, aby ste zostali v kontakte cez LinkedIn. Dobrý dojem, ktorý u pracovníka zanecháš, ti môže v budúcnosti veľmi pomôcť.
 •  Buď slušný a profesionálny. Za každých okolností!

A TO UŽ JE VŠETKO? NIE, TÝM SA TO NEKONČÍ…

Pri hľadaní zamestnania je kľúčovou dobrá príprava. Tá však nemusí byť zárukou toho, že sa k podpisu tvojej novej pracovnej zmluvy aj dostaneš.

To, že ťa na dané miesto neprijali, nie je nikdy (alebo skutočne veľmi zriedkavo) podmienené osobnými sympatiami. Zaslanie žiadosti o zamestnanie bez jedinej chybičky je len jedným z krokov. Ak sa však nájde niekto, kto požiadavkám zamestnávateľa vyhovuje viac ako ty, ťažko s tým dokážeš niečo urobiť.

Čo ale môžeš urobiť je, že si stanovíš svoj cieľ a nakoniec sa tam vypracuješ. Pracuj na sebe, osvoj si zručnosti, ktoré sa vyžadujú na tvojej vysnenej pracovnej pozícii a hľadaj príležitosti, ako ich neustále precvičovať. Rozprávaj sa s ľuďmi, ktorí pôsobia v odbore, kde sa chceš uplatniť a všímaj si, s akými problémami sa títo ľudia stretávajú. Možno to znie prehnane, ale je to tá najlepšia cesta k úspechu.

Zdroj: Entrypark