Nasledujúce vydanie časopisu Študentix

Cenník inzercie

(Uvedené ceny sú bez DPH)
Cenník

Vizitka (1/9 strany)​ …………………………………….. 70 €‎ 

1/2 strany ……………………………………………….. 260 €‎ 

1 strana (profil / plošná inzercia) …………….. 460 €‎ 

2 – stránka ​ ……………………………………………… 760 €‎ 

Ukážka firemného profilu
Ukážka plošnej inzercie
Ukážka vizitky

Objednávkový formulár