Nasledujúce vydanie časopisu Študentix

Cenník inzercie

Zľavnené ceny (do 8.2.2023)

Vizitka (1/9 strany)​ ………………………………….. 50 €‎

1/2 strany ……………………………………………… 185 €‎

1 strana (profil / plošná inzercia) …………… 340 €‎

2 -stránka ​ …………………………………………….. 480 €‎

Bežné ceny

Vizitka (1/9 strany)​ …………………………………….. 70 €‎

1/2 strany ……………………………………………….. 260 €‎

1 strana (profil / plošná inzercia) …………….. 460 €‎

2 – stránka ​ ……………………………………………… 760 €‎

Ukážka firemného profilu
Ukážka plošnej inzercie
Ukážka vizitky

Objednávkový formulár