Cieľom časopisu je pomôcť vysokoškolákom spoznať ich budúcich zamestnávateľov. Obsahom časopisu sú:

 • ​informácie o profiloch firiem, o brigádach, stážach, kultúre spoločností, odmenách, platoch
 • články o tom, ako sa pripraviť na pohovor, aké zručnosti potrebujú v práci a aké očakávania od nich spoločnosti majú

K dispozícii bude na týchto vysokých školách

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Trnavská univerzita
 • Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici
 • Trenčianska univerzita A. Dubčeka
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita P. J. Šafárika Košice
Distribúcia časopisu
 • Miesta s frekventovaným výskytom študentov
 • Vstupné haly, kaviarne, internáty
 • Online vydanie na webe a sociálnych sieťach
Termíny nasledujúceho vydania