Distribúcia Kariérneho bulletinu
  • Webové stránky a sociálne siete vysokých škôl
  • Facebookové skupiny vysokoškolákov
  • platená kampaň na sociálnych sieťach
Termíny nasledujúceho vydania
  • Formát: Online
  • Uzávierka 12.5.2023
  • Zverejnenie: 25.5.2023