Nasledujúce vydanie časopisu:

Akciové ceny do 10.02.2022

 • 1/9 strany (vizitka) 60 €
 • 1/2 strany (firemný profil / plošná inzercia) 210 €
 • 1 strana (firemný profil / plošná inzercia) 380 €
 • 2 strany (firemný profil / plošná inzercia) 660 €

Bežné ceny od 21.01.22

 • 1/9 strany (vizitka) 70 €
 • 1/2 strany (firemný profil / plošná inzercia) 250 €
 • 1 strana (firemný profil / plošná inzercia) 450 €
 • 2 strany (firemný profil / plošná inzercia) 750 €

Objednať

Ukážka firemného profilu
Ukážka plošnej inzercie
Ukážka vizitky

Distribúcia časopisu

Časopis je určený pre všetkých vysokoškolákov bez rozdielu ich študijného zamerania, alebo ročníka štúdia a distribuujeme ho na miestach, kde je zvýšený pohyb študentov.

K dispozícii bude na týchto vysokých školách:

 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Trenčianská univerzita v Trenčíne
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Trnavská univerzita v Trnave
 • Materiálovotechnologická fakulta STU Trnava
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Technická univerzita v Košiciach