Objednávka profil
firmy - 2020

Predstavenie spoločnosti študentom cez štrukturovaný profil

Logo spoločnosti v krivkách

(pdf, ai, eps - max 4MB)

Profil spoločnosti:


PRIDAŤ OBJEDNÁVKU

Plošná inzercia

V prípade, ak máte záujem o dodatočné objednanie Plošnej inzercie, môžete tak spraviť tu:


1/3 stránková inzercia (250 eur bez DPH)1/2 stránková inzercia (350 eur bez DPH)1 stránková inzercia (600 eur bez DPH)

Max. Veľkosť 4MB (pdf)
*povinné údaje

Logo spoločnosti v krivkách

(pdf, ai, eps - max 4MB)

Profil spoločnosti:


PRIDAŤ OBJEDNÁVKU

Plošná inzercia

V prípade, ak máte záujem o dodatočné objednanie Plošnej inzercie, môžete tak spraviť tu:


1/3 stránková inzercia (250 eur bez DPH)1/2 stránková inzercia (350 eur bez DPH)1 stránková inzercia (600 eur bez DPH)

Max. Veľkosť 4MB (pdf)
*povinné údaje

Logo spoločnosti v krivkách

(pdf, ai, eps - max 4MB)

Profil spoločnosti:


PRIDAŤ OBJEDNÁVKU

Plošná inzercia

V prípade, ak máte záujem o dodatočné objednanie Plošnej inzercie, môžete tak spraviť tu:


1/3 stránková inzercia (250 eur bez DPH)1/2 stránková inzercia (350 eur bez DPH)1 stránková inzercia (600 eur bez DPH)

Max. Veľkosť 4MB (pdf)
*povinné údaje

Technické parametre inzercie: Súbory v tlačovom formáte PDF (CMYK/300dpi), texty v krivkách, inzercia vo formáte A4 musí obsahovať̌ +5 mm spadávku zo všetkých strán.