Objednávka inzercie
(apríl 2020)

Predstavenie spoločnosti študentom formou vlastnej inzercie/reklamy.

Plošnú inzerciu je možne ľubovoľne kombinovať so profilom firmy. Ak máte záujem napríklad o kombináciu inzercie, môžete si napríklad vybrať štrukturovaný profil 1/2 stránky a plošnú inzerciu 1/2 stránky. Technické parametre pre plošnú inzerciu: Súbory v tlačovom formáte PDF (CMYK/300dpi), texty v krivkách, inzercia vo formáte A4 musí obsahovať +5 mm spadávku zo všetkých strán.

*Aktuálne formáty inzercií:


Dvojstránková inzercia (1150 eur)1 stránková inzercia (600 eur)1/2 stránková inzercia (350 eur)1/3 stránková inzercia (250 eur)


Max. Veľkosť 4MB (pdf)
*povinné údaje