Cenník našich
služieb

Cenník inzercie pre profily zamestnávateľov a plošnú inzerciu.

1/3 strany – 250 eur (bez DPH)
1/2 strany – 350 eur (bez DPH)
1 strana – 600 eur (bez DPH)

Aktuálne ponuky pre študentov

Pracovné ponuky – 50 eur bez DPH
Stáže – bezplatne
Brigády – bezplatne

Plošná inzercia

1/3 strany – 250 eur (bez DPH)
1/2 strany – 350 eur (bez DPH)
1 strana – 600 eur (bez DPH)